Cookie beleid

Privacy Statement
Perier Motorsport hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Perier Motorsport gevestigd aan de Walnootberg 12-D te Eemnes, ingeschreven onder handelsregisternummer 39065069. Perier Motorsport is verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de uw IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Perier Motorsport persoonsgegevens?
Perier Motorsport verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Perier Motorsport.
Bijvoorbeeld indien u:
• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Perier Motorsport;
• uw gegevens invult of achterlaat op de site of bij een van de medewerkers
Contact met Perier Motorsport kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op periermotorsport.nl;
• per e-mail;
• het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.
Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Perier Motorsport terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Perier Motorsport?
Perier Motorsport verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Perier Motorsport bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.periermotorsport.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt Perier Motorsport persoonsgegevens?
Perier Motorsport verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
Perier Motorsport verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Perier Motorsport. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Perier Motorsport haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
Ten slotte kan Perier Motorsport persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Perier Motorsport persoonsgegevens?
Perier Motorsport verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Perier Motorsport en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Perier Motorsport beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden
Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen. De meeste externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door u gevraagde producten of dienst. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Bij het leveren van externe diensten of producten maken wij gebruik van externe partijen die ons hiermee ondersteunen. Denk hierbij aan de financiële afhandeling van de betalingen; hiervoor gebruiken wij een betaalprovider of geven wij uw adresgegevens aan de pakketdienst die de bestellingen bezorgd. In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derde partijen voor welk doel dan ook.

Perier Motorsport en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Perier Motorsport is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring
Perier Motorsport maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging
Perier Motorsport hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Perier Motorsport neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Perier Motorsport neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers. Daarnaast maakt Perier Motorsport gebruik van gecertificeerde SSL-verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de gehele website.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Perier Motorsport via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
Perier Motorsport
Walnootberg 12-D 3755 BP Eemnes
Tel : 035-5381012 e-mail: info@periermotorsport.nl website: www.periermotorsport.nl

Perier Motorsport streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Perier Motorsport met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres: info@periermotorsport.nl

Wijzigingen privacy statement
Perier Motorsport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op de site www.periermotorsport.nl
Geplaatst op 23-4-2020